Zeytinde Budama

Zeytin budama zeytin ağaçlarının bakımları için önemli bir husustur, düzenli aralıklarla uygulandığı takdirde, yaşamının tüm dönemlerinde verimliliği üst seviyede sürdürmektedir. Zeytin ağaçlarının en önemli bakımlarından biride budamadır. Zeytin ağaçlarından kaliteli ve bol ürün alabilmek için her yıl zeytin budama yapılması gerekmektedir.

Belirli zaman ve yaşlarda değişik amaçlarla ağacın bazı sürgün ve dallarının kesilmesidir. Birçok amaçlı zeytin budama çeşidi vardır. Zeytin budama yapmamızın amacı; “Ağacın toprak altı ve toprak üstü organları arasında bir denge kurarak yeterli sürgün gelişmesi ile bol ve kaliteli ürün almak, ağaçlardan her yıl aynı miktarda ürünün alınmasını sağlamak, ağaçları kısa zamanda verim çağını uzatmak, ağaçların güneş ışığı ve havadan en çok yararlanacağı bir şekil oluşturmak ve odun kısmının çoğalmasını önlemektir.”

Zeytin budama ağacın üstünden başlanarak yapılır, kolay geliyor diye budamaya ağacın altından başlamak yapılan hataların fark edilmesini zorlaştırır.

Temel olarak zeytin budama erken olarak ilkbaharda yapılmalıdır. Bu dönemde hasat bitmiş ancak sürgün gelişmesi henüz başlamamıştır. Kışı soğuk geçen yörelerde ise budama daha geç zamanlarda yapılmalıdır.

Ağacın yaşına ve amaçlarına göre budamalar 3’e ayrılmaktadır. Şekil, Mahsul, Gençleştirme budamasıdır. Gençleştirme budaması ağaca şekil vermeye yöneliktir. Verim döneminde yapılan budamanın amacı ise ağaçta yapraklar tarafından üretilen depo maddeleri ile kökler aracılığıyla alınan besin maddeleri arasındaki dengeyi korumaya yöneliktir. Bu dönemde yapılan budamaya “Verim budaması” Mahsul budaması denir.

Zeytin budamaya, ağacın kuzey tarafından başlamak tercih edilmelidir. Ağacın kuzeyinde çok fazla dal yoktur ve rüzgârın baskısından dolayı odun dalının da gelişmesi de fazla olmaz. Sırayla doğu, güney ve batı yönünde budama devam ettirilmelidir.

Zeytin Budamada bazı önemli hususlar vardır:

  • Ara dallarla gövde arasında 45-60 derece açı olmalıdır.
  • Zayıf ağaçlar sert, kuvvetli ağaçlar hafif budanmalıdır.
  • Geniş yara açılmamalıdır.
  • Kalın dal kesiminde alttan biraz kestikten sonra, üstten kesim tamamlanmalıdır.
  • Hastalıklı, zayıf bahçeler yaz aylarında budanmalıdır.
  • Genç ağaçlarda daha çok uç atma ve eğerek bağlama yapılmalıdır.
  • Zayıf dalları kuvvetlendirmek için fazla meyveler seyreltilmelidir.
  • Zeytin budamadan sonra ağaçlara gerektiğinde gübre verilmelidir.

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.